Blanka Fajtová

01.08.2022


  • Narozena v roce 1972, vdaná, má dvě děti ve věku 14 a 17 let, v Jablonném žije od roku 2005. 
  • Pracovní zkušenosti: Po ukončení studia pracovala ve FN Brno na ortopedii a v NMB Brno na oddělení následné péče. Po přestěhování do Jablonného pracuje v ambulantním zařízení Rehabilitace MR paní Holancové a jako OSVČ.
  • Místní samospráva: Je členkou Bytové, sociální a prorodinné komise Rady města.
  • Další aktivity: Byla členkou sdružení JERMS, je členkou Sdružení pro Jablonné,
  • Zájmy: Ráda poznává nová místa v naší zemi.

"Práce s lidmi vás musí bavit. Mě baví, a přináší mi radost."