O nás 

Spolek Sdružení pro Jablonné je dobrovolným uskupením občanů Jablonného nad Orlicí, které spojuje zájem o dění ve městě a kteří chtějí uplatnit své znalosti, schopnosti a zkušenosti nabyté při nejrůznějších činnostech ve prospěch ostatních. 

Ve smyslu § 20 zákona číslo 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí jsme volební stranou. Od roku 2014 se podílíme na činnosti městské samosprávy - v komunálních volbách v roce 2014 byli z našich řad zvoleni 3 zastupitelé, z nichž Ing. Ladislav Ježek se stal místostarostou. Ve volbách v roce 2018 jsme získali 4 mandáty, přičemž Ing. Martina Balážová byla zvolena místostarostkou a Ing. Ladislav Ježek členem Rady města. V roce 2022 jsme se o hlasy voličů ucházeli potřetí a získali jsme 5 mandátů. Ing. Martina Balážová pokračuje na postu místostarostky, radním se stal Tomáš Hermann, zastupiteli Aleš Havlena, Robert Ježek a David Serbousek. Zástupce máme v kontrolním a finančním výboru zastupitelstva města, řada z nás aktivně pracuje v komisích rady města.

Do města jsme přivedli nové dění. Po Jablofestu - hudebním festivalu, jehož první ročník jsme zorganizovali v roce 2014, jsme přišli s nápadem Jablonského Masopustu. Dosavadních osm ročníků celodenního masopustního veselí přilákalo množství místních, i přespolních účastníků. Víme, že nápad je jenom začátek, a proto se při realizaci společenských akcí obracíme i na další podobně zapálené Jabloňáky. Pokud tedy mluvíme o úspěchu organizovaných akcí, je to i úspěch všech vás, kteří jste přijali výzvu ke spolupráci, přiložili ruku k dílu a pomohli jakýmkoliv způsobem akci zorganizovat či se jí zúčastnili.

Jsme otevřeni názorům a myšlenkám, které pomohou rozvoji města. Podpoříme každou věcnou a kultivovanou diskuzi na jakékoliv téma, které je blízké občanům našeho města. Není nutné, aby každý z nás byl odborník na všechny aspekty místní správy a samosprávy. Důležitý je kompaktní celek podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí dosáhnout stejného cíle.

Máme mezi sebou podnikatele a živnostníky, zaměstnance firem, pracovníky ve službách, ředitele škol, učitele, stávající zastupitele a radní. Máme zkušenosti s řízením lidí, se správou majetku, s péčí o druhé, jsme schopní a ochotní stanovovat dlouhodobé cíle a strategie, rozhodovat a nést na svých bedrech zodpovědnost za svá rozhodnutí. Máme mezi sebou ženy, muže, členy nejrůznějších spolků, sportovce, kutily, zájemce o historii... Náš tým zahrnuje také osoby zkušené v oblasti získávání nejrůznějších grantů a dotací. Mnozí z nás dlouhodobě dokazují, že jim není život v Jablonném lhostejný a něco pro něj dělají.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo přijde s novými náměty, připomínkami a chutí pracovat.