Činnost Sdružení pro Jablonné

SPJ v městské samosprávě...

Poprvé jsme se o hlasy voličů v Jablonném nad Orlicí ucházeli v komunálních volbách v roce 2014. Tehdy byli z našich řad zvoleni tři zastupitelé: Ladislav Ježek - místostarosta, Tomáš Hermann - zastupitel a Robert Ježek - zastupitel.

Ve volbách do zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí v roce 2018 získali čtyři z našich kandidátů mandát zastupitele a stali se součástí městské samosprávy: Martina Balážová - místostarostka, Ladislav Ježek - radní, Robert Ježek - zastupitel, David Serbousek - zastupitel.

A v roce 2022 jdeme do voleb znovu. Naším cílem je navázat na úspěšnou spolupráci v městské samosprávě v uplynulých letech a nadále aktivně přispívat k rozvoji města.   

SPJ ve společenském životě ve městě...

Do města jsme přivedli nové dění. Po Jablofestu - hudebním festivalu, jehož první ročník jsme zorganizovali v roce 2014 a letos jej připravujeme už podeváté, jsme přišli s nápadem Jablonského Masopustu. Dosavadních sedm ročníků celodenního masopustního veselí přilákalo množství místních i přespolních účastníků.

Víme, že nápad je jenom začátek, a proto se při realizaci společenských akcí obracíme i na další podobně zapálené Jabloňáky. Pokud tedy mluvíme o úspěchu organizovaných akcí, je to i úspěch všech vás, kteří jste přijali výzvu ke spolupráci, přiložili ruku k dílu a pomohli jakýmkoliv způsobem akci zorganizovat či se jí zúčastnili.