Činnost Sdružení pro Jablonné

SPJ v městské samosprávě...

Poprvé jsme se o hlasy voličů v Jablonném nad Orlicí ucházeli v komunálních volbách v roce 2014. Tehdy byli z našich řad zvoleni tři zastupitelé: Ladislav Ježek - místostarosta, Tomáš Hermann - zastupitel a Robert Ježek - zastupitel.

Ve volbách do zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí v roce 2018 získali čtyři z našich kandidátů mandát zastupitele a stali se součástí městské samosprávy: Martina Balážová - místostarostka, Ladislav Ježek - radní, Robert Ježek - zastupitel, David Serbousek - zastupitel.

A v roce 2022 jsme šli do komunálních voleb potřetí. Naším cílem bylo navázat na úspěšnou spolupráci v městské samosprávě v uplynulých letech a nadále aktivně přispívat k rozvoji města. Získali jsme pět mandátů a stali se tak ve třetím volebním období součástí městské samosprávy: Martina Balážová - místostarostka, Tomáš Hermann - radní, Aleš Havlena - zastupitel, Robert Ježek - zastupitel, David Serbousek - zastupitel.

Rovněž máme své aktivní zástupce v komisích rady města i ve výborech zastupitelstva města. 

SPJ ve společenském životě ve městě...

Do města jsme přivedli nové dění. Po Jablofestu - hudebním festivalu, jehož první ročník jsme zorganizovali v roce 2014 a v roce 2024 jej připravíme už po jedenácté, jsme přišli s nápadem Jablonského Masopustu. Dosavadních osm ročníků celodenního masopustního veselí přilákalo množství místních i přespolních účastníků.

Víme, že nápad je jenom začátek, a proto se při realizaci společenských akcí obracíme i na další podobně zapálené Jabloňáky. Pokud tedy mluvíme o úspěchu organizovaných akcí, je to i úspěch všech vás, kteří jste přijali výzvu ke spolupráci, přiložili ruku k dílu a pomohli jakýmkoliv způsobem akci zorganizovat či se jí zúčastnili.