Děkujeme za Vaši podporu

30.06.2022

V uplynulých týdnech jsme Vás oslovovali a žádali o podpis petice na podporu kandidatury Sdružení pro Jablonné v komunálních volbách v září 2022.

Ptali jste se nás, proč vlastně podpisy sbíráme... 

Věc se má takto: Registrované politické strany a hnutí mohou podat kandidátní listinu do voleb "přímo". My - Sdružení pro Jablonné - nejsme registrovanou politickou stranou nebo hnutím, jsme sdružením nezávislých kandidátů. A tak, podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, musíme nejprve získat podporu (podpisy) 7 % voličů z našeho města, a teprve potom můžeme podat kandidátku. Podařilo se. Máme téměř tři stovky podpisů.

Petici s Vašimi podpisy nyní připojíme ke kandidátní listině do voleb do Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí a vše, v souladu s pravidly, předložíme registračnímu úřadu na MěÚ Jablonné nad Orlicí.

Děkujeme Vám za podporu!  Vážíme si toho. ;-)