Ing. Ladislav Ježek

01.08.2022

  • Narozen v roce 1953, manželka Blanka, děti Robert a Jana, do Jablonného nad Orlicí se přistěhoval v roce 1989.
  • Vzdělání: VŠZ Praha, stavební obor Zemědělské meliorace
  • Místní samospráva: postupně člen Rady města, zastupitel, místostarosta a opět člen Rady města; člen sportovní komise
  • Pracovní zkušenosti: Státní meliorační správa Praha - stavba odvodnění, toků, rybníků; Výzkumný ústav zemědělských půd Praha - zúrodňování půd; JZD Mistrovice a Bystřec - investiční výstavba, přidružené výroby; Agrobanka, GE Capital, GE Money Praha - bankovnictví na různých manažerských pozicích
  • Zájmy, volný čas: rodina, kamarádi, cykloturistika, kutilství, veřejné dění

"Podporuji dobré nápady a lidi, kteří mají energii a hledají řešení "jak by to šlo"."