Silvie Serbousková

10.05.2021

OSVČ, členka Komise RM bytové, sociální a prorodinné, zakladatelka NF Koloběh života, členka statutárního orgánu SPJ

Pocházím z Brandýsa nad Orlicí. Mám 3 děti, v Jablonném nad Orlicí žiji 17 let.

 • Po úspěšném absolvování Obchodní akademie v Chocni jsem nastoupila do pozice zapisovatelky k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Po čtyřletém působení na této pozici se ze mě stala správkyně aplikace, vykonávala jsem samostatnou činnost se systémy ISAS a IRES a prováděla další potřebné činnosti v oblasti výpočetní techniky v prostředí justice.
 • V letech 2004 - 2010 a 2012 - 2015 jsem byla na rodičovské dovolené.
 • V roce 2007 jsem pomohla založit neziskovou organizaci JERMS, o.s., provozující Rodinné centrum Jablíčko, které funguje dodnes.
 • Od roku 2010 do 2014 jsem byla členkou Rady města a zastupitelkou města Jablonné nad Orlicí. Koordinovala jsem několik projektů zaměřených na prorodinné aktivity a podporu rodinné politiky.
 • Od roku 2011 byly mou činností konzultace akcí na míru v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v Eduworku, o.s.
 • Od téhož roku působím jako členka rady Místní akční skupiny Orlicko, z.s., podporující rozvoj regionu prostřednictvím programů "LEADER" a "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje".
 • Ve Sdružení pro Jablonné, z.s., které pomáhá ke kulturnímu, společenskému a dalšímu rozvoji města, působím od jeho založení.
 • Vzdělávací instituci Životní vzdělávání, z.s., jsme s kolegyněmi založily s cílem přiblížit vzdělávání všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví a profese a pomoci jim lépe se uplatnit v osobním životě i profesní kariéře. Naším hlavním cílem je prosazovat různorodé metody vzdělávání, podporovat flexibilní formy práce a prohlubovat vzdělanost občanů. Spolupracujeme s řadou odborníků a napomáháme předávání jejich zkušeností veřejnosti. Mojí hlavní činností jsou zejména akce na míru, příprava a podpora webinářů a zákaznická podpora.
 • S organizací Talentwork, s.r.o. spolupracuji od roku 2017. Společně s kolegy pomáháme firmám i jednotlivcům rozvíjet jejich potenciál a talenty, zaměřovat se na silné stránky. Mojí hlavní úlohou je zákaznická podpora.
 • Pomoc druhým mi není lhostejná, proto jsem se společně s dalšími nadšenými lidmi rozhodla založit Nadační fond Koloběh života. Jeho cílem je podpora osobám, které se ocitli v nouzi bez vlastního zavinění.
 • Miluji svoji rodinu, tanec, cestování a přátelská setkání. Řídím se mottem: "S úsměvem jde všechno lépe a pokud ho nemají ti ostatní, věnujte jim alespoň ten svůj."
 • V současné době jsem předsedkyní Bytové, sociální a prorodinné komise Rady města Jablonné nad Orlicí.