Ing. Ladislav Ježek

09.05.2021

člen Rady města Jablonné nad Orlicí, člen Komise RM sportovní a mládeže, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             Narozen v roce 1953, do roku 1989 žil v Horní Čermné a v Pardubicích. Má manželku Blanku, děti Roberta a Janu.

  • Na Vysoké škole zemědělské v Praze vystudoval stavební obor, zemědělské meliorace.
  • Od roku 1975 pracoval jako referent investiční výstavby vodohospodářských staveb v okrese Chrudim, od r. 1981 jako vedoucí Výzkumné stanice pro zúrodnění zemědělských půd v Pardubicích. Po přestěhování do Jablonného nad Orlicí v roce 1989, byl místopředsedou, vedoucím investic a přidružených výrob ZD Bystřec. V roce 1992 pak zakládal pobočku Agrobanky v Jablonném nad Orlicí. Později byla banka přejmenována na GE Money bank, kde pracoval v několika manažerských pozicích do roku 2014.
  • V letech 1994 až 1998 byl členem zastupitelstva a rady města. Ve volebním období 2014 - 2018 byl místostarostou města a členem následujících Komisí rady města: sociální, bytové a prorodinné; kulturní a spolkové; LOM. V roce 2018 opět získal zastupitelský mandát a bylo zvolen členem Rady města Jablonné nad Orlicí.
  • Mezi jeho zájmy patří všestranné kutilství, rekreační sport, kde dnes už získává převahu dobré posezení s kamarády.