Participace

11.09.2022

Participací rozumíme zapojování nás, občanů města, do rozhodovacích procesů, podílení se a aktivní účast na veřejném životě. Participace úzce souvisí s plánováním. Zapojení a účast občanů do procesu strategického plánování je nedílnou součástí tohoto procesu. 
Participaci jsme si v našem městě už vyzkoušeli, a to například formou ankety na téma "Jak by mělo vypadat hřiště u hřbitova". Povedlo se - rekonstrukce byla realizována v souladu s výsledky ankety. ;-) V letošním roce měli obyvatelé sídliště příležitost zapojit se formou dotazníků, rozhovorů i osobního setkání do přípravy studie regenerace sídlistě. 

S některými záležitostmi/procesy v oblasti participace však ještě u nás nemáme zkušenost, a s tím nám může významně pomoci Národní síť zdravých měst. Proč vymýšlet už vymyšlené a ztrácet čas, když se můžeme inspirovat či využít nabídku pomoci?

Se zapojením se do života města úzce souvisí informovanost. V posledních několika letech jsme v této oblasti udělali velký krok. Žijeme však ve 21. století, a technologie se rychle vyvíjejí. Co byste řekli např. na mobilní aplikaci, která Vám bude průběžně nabízet informace o dění ve městě?