Plánování

09.09.2022

Zpracování dlouhodobého plánu rozvoje města v oblasti bydlení, městského majetku, veřejných prostranství, školství, kultury, sportu, historie... umožní našemu městu smysluplný dlouhodobý rozvoj. Víme, že kvalitně zpracovat strategický plán rozvoje města není legrace, chvíli to trvá, a něco stojí. I tak jsme přesvědčeni o tom, že takový plán, a jeho postupné naplňování, dává smysl. Umožní plynulý rozvoj města neohraničený čtyřletým volebním obdobím. Díky dlouhodobému plánu uvidíme "odkud jdeme", "kde právě jsme" a "kam míříme".

Ptáte se, co to strategický plán rozvoje města je, a k čemu ho město potřebuje?

Citujeme z webu www.fajnova.cz:

"Lidé každý den přirozeně plánují, aniž by si to vůbec uvědomovali - svůj denní rozvrh, trasu autem, pracovní úkoly, rodinné povinnosti i zábavu nebo volný čas. Složitější záležitosti je potřeba již plánovat vědomě a důsledněji, ať už jde o rekonstrukci bytu, nákup auta, narození dítěte nebo dovolenou v bývalé Jugoslávii. Jelikož města jsou ta nejsložitější věc, kterou lidé vytvořili, potřebují pro svou úspěšnou budoucnost a cestě k ní sofistikovaný způsob - strategické plánování. To znamená dlouhodobě, rozvojově, ve spolupráci, koncepčně a komplexně, se zdůvodněním a ve shodě širokého spektra jedinců a skupin obyvatel.

Strategické plánování vzniklo ve firmách, kde zřejmým cílem je navýšení finančního zisku. U měst je nastavení cíle poněkud složitější, ale zjednodušeně se dá říct, že jde o růst spokojenosti obyvatel s životem ve městě. Na to je přibližně tolik úhlů pohledů, kolik má město obyvatel. Stačí však, když strategický plán řeší zájem a potřeby velké většiny obyvatel, jelikož nikdy se nedají uspokojit všichni jedinci. Do toho, co znamená spokojenost s životem ve městě, je potřeba zapojit i pohled a vize odborníků a politiků. A to není vždy jednoduché. Ty se mohou od představ a zájmů obyvatel občas i výrazně lišit. Město tak potřebuje mít jasnou sdílenou vizi a schopnost nabídnout obyvatelům srozumitelnou představu o svém směřování.

Aby byl strategický plán smysluplný, musí nabízet na středně až dlouhodobý pohled na směřování města. To je zpravidla alespoň sedm, ale klidně i třicet let dopředu. Tato dlouhodobost je v kontrastu s krátkodobými čtyřletými volebními obdobími v komunální politice, kdy se často hledají rychlá a líbivá řešení. Kvalitní strategický plán musí být politicky i tematicky nezávislý na volebních obdobích a preferencích. Pokud se do jeho tvorby podaří zapojit velké množství odborníků a obyvatel města, a ti vezmou výsledky za své, je to jakási garance toho, že při případné změně nepřijde nové vedení města s aktivitami a projekty, které jsou v rozporu s dohodnutými cíli a vizí města. Jednoduše proto, že to nebude z politického hlediska atraktivní, jelikož se předpokládá, že se odborníci a veřejnost hlasitě postaví proti snahám o nedohodnuté změny ve směřování města.

I proto kvalitní strategický plán představuje dlouhodobou perspektivu a jakousi stabilitu v rozvoji města..."

Zdroj: https://fajnova.cz/proc-mesto-potrebuje-strategicky-plan/