Pomoc Ukrajině

10.03.2022

Pomoc Ukrajině jako takové, i lidem, kteří ze země odešli a nacházejí zázemí v Jablonném nad Orlicí, je v plném proudu...

Pomoc má řadu podob, a u nás v Jablonném se rovněž, v rámci svých možností a schopností, zapojujeme. Na počátku byla sbírka materiální pomoci - zdravotnického materiálu a hygienických potřeb - pod hlavičkou Místní organizace Českého červeného kříže, ve spolupráci s JSDH a městem. K této sbírce byla připojena sbírka oblečení, z níž vzešel "krizový šatník", v posledních dnech hojně využívaný cílovou skupinou - lidmi z Ukrajiny, kteří mají nyní zázemí v našem městě.

Pár hodin po vyhlášení materiální sbírky byla mezi městem a Nadačním fondem Koloběh života dohodnuta spolupráce v oblasti finanční podpory uprchlíků. Ozývali se totiž Jabloňáci, kteří byli ochotni věnovat prostředky na pomoc Ukrajincům právě u nás.  A na transparentní účet začaly přicházet příspěvky. Obratem byl vytvořen klíč pro rozdělování těchto prostředků, a týden po vyhlášení možnosti přispívat už byly připraveny první peníze na předání. Jak to 9. 3. proběhlo, citujeme z webu města - www.jablonneno.cz: 

"Dnes jsme na radnici přivítali 18člennou skupinu občanů Ukrajiny, kteří v Jablonném nad Orlicí nalezli zázemí ve chvíli, kdy jsou jejich domovy zasaženy válkou... 

Kromě přivítání v našem městě a přání, aby tady všem bylo dobře, jsme prostřednictvím Nadačního fondu Koloběh života vyplatili finanční podporu pro jednodušší začátek pobytu u nás. Rovněž jsme předali informace o nabídce Městské knihovny Jablonné nad Orlicí, informaci o existenci "krizového šatníku", který však už většina z přítomných zná. Každé dítko si odneslo dárek v podobě hračky od firmy Hmaťák.

To, co lidé pobývající u nás podle svých slov nyní nejvíce potřebují, je práce. Pomáháme ověřit aktuální pracovní možnosti u nás ve městě a v blízkém okolí. Máte-li volnou pracovní pozici, třeba i jenom brigádu na "pár hodin", dejte o ní vědět. Propojíme Vás.

K finanční podpoře: Jedná se o peníze, které jsme (nejenom) my, Jabloňáci, zaslali na transparentní účet Nadačního fondu Koloběh života s poznámkou "POMOC UA". Celkem se na účtu sešlo více než 70 tisíc Kč. Dnes jsme vyplatili částku 27 tis. Kč. A protože víme o dalších lidech, kteří již v Jablonném jsou či do Jablonného a spádových obcí míří, a budou potřebovat pomoc, jsou Vaše další příspěvky v jakékoliv výši na transparentním účtu velmi vítány.

Děkujeme, že pomáháte. Dává to smysl.

za Město Jablonné nad Orlicí Martina Balážová, za Nadační fond Koloběh života Radka Nepustilová"