Proč volit Sdružení pro Jablonné?

19.09.2022

S vylosovaným číslem 3 se o Vaše hlasy ve volbách do Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí uchází Sdružení pro Jablonné. Proč volit právě Sdružení pro Jablonné?

Protože... 

  • Mezi sebou máme zkušené zastupitele a především dva zkušené místostarosty, kteří budou stavět na základech získaných při práci pro město. 
  • Jsme připraveni postavit se k výsledku voleb čelem a v dalších letech se aktivně podílet na vedení města. 
  • Jsme ženy a muži různých generací, což nám umožňuje nahlížet na věci z různého úhlu pohledu. 
  • Jsme lidé různých profesí a zájmů, což má přidanou hodnotu v množství a druhu znalostí, dovedností a zkušeností. 
  • Jsme zvyklí spolu mluvit, průběžně se scházet a diskutovat o všem, co se ve městě děje, co nás ve městě těší či trápí.
  • Jsme vidět. Nesedíme doma na gauči, organizujeme Jablonský masopust a Jablofest. Jsme aktivní nejenom v rámci SPJ, ale i v mnoha dalších jablonských spolcích a organizacích.

Umožněte nám rozvíjet Jablonné i v dalším období. Podpořte nás v komunálních volbách 23.-24. září 2022.

Děkujeme!