Studie regenerace sídliště

31.05.2022

V jarních měsících byly v našem městě zahájeny kroky ke zpracování Studie regenerace sídliště...

Podstatou projektu je uchopení území sídliště jako celku, zahrnutí veškerých témat spojených s územím (komunikace, zeleň, škola, volnočasové využití, veřejné osvětlení, dešťová voda, odpady....), zmapování hodnot, problémů, budoucích žádoucích nebo nežádoucích aktivit, zapojení veřejnosti, pohled zkušených architektů... 

Nedílnou součásít projektu je participace = zapojení obyvatel. Z toho důvodu upozorňujeme na dotazník, který je k dispozici pro vyjádření občanů. Dotazník je k dispozici v elektronické podobě viz odkaz na web projektu, v tištěné podobě ho naleznete v červnovém zpravodaji. Další příležitostí pro zapojení do projektu budou kulaté stoly dne 28. 6. 2022 = setkání architektů a občanů v malém sále kina. 

Odkaz na web projektu: https://jablonnenadorlici.cityupgrade.cz/

Informace převzaty z webu města Jablonné nad Orlicí, foto ilustrační.