Volební témata SPJ 2014

23.05.2021

Témata, s kterými jsme šli do voleb do zastupitelstva města v roce 2014, byla:

  • Bezpečnost města
  • Plán rozvoje města
  • Komunikace, chodníky, cyklostezka
  • Dopravní infrastruktura a obslužnost ve městě
  • Efektivní správa majetku města
  • Veřejná služba občanům města
  • Volnočasové aktivity, kultura
  • Společenský život ve městě
  • Lepší podmínky pro podnikání