Volební témata SPJ 2018

23.05.2021

Témata, se kterými jsme šli do voleb do zastupitelstva města v roce 2018, byla: 

  • Bezpečná cesta do školy, bezpečné město
  • Smuteční obřadní síň
  • Zapojení občanů do rozhodovacích procesů, zlepšení informování veřejnosti o aktivitách města
  • Rozvoj a úpravy prostoru bytovek
  • Odpadové hospodářství
  • Bytový a nebytový fond ve městě
  • Modernizace bytů v DPS, rozšíření služeb pro seniory ve městě
  • Opravy komunikací, budování chodníků
  • Podpora sportu, volnočasových aktivit, cestovního ruchu
  • Podpora kulturních aktivit a dědictví našich předků