Vzdělávání

01.09.2022

Město je zřizovatelem mateřské, základní a základní umělecké školy, a ve všech případech se na provozu škol finančně podílí. Domníváme se, že roli zřizovatele je třeba uchopit aktivněji, průběžně být v kontaktu s řediteli, efektivněji uchopit svoji roli ve školské radě při ZŠ i podporovat aktivní zapojování rodičů do vztahu se školami.

 
Město má zpracovaný projekt rekonstrukce staré školy pro účely ZUŠky a knihovny. Rekonstrukce byla v letošním roce provedena v dospělácké půjčovně knihovny, většina budovy na svoji proměnu čeká. S podporou dostupných dotačních titulů chceme celou rekonstrukci dotáhnout do zdárného konce.


Mateřská škola dlouhodobě působí na dvou místech - v Hradiskové ulici a v Nábřežní ulici. Zastupitelstvo města podpořilo myšlenku vybudování dvou nových pavilonů v Hradiskové ulici a přesun dvou tříd z ulice Nábřežní. V současnosti je zpracováván projekt a sledovány dotační tituly.