Životní prostředí

09.09.2022

Životní prostředí - téma skloňované dnes a denně na celosvětové úrovni. Podíváme-li se na téma životní prostředí v rozměru malého města, řeč bude o zeleni, čistotě veřejného prostoru, o vodě, ovzduší, třídění odpadu, udržitelnosti...

A budeme-li zcela konkrétní, pak narazíme například na oblaka prachu a množství bláta pocházející z nedalekých kamenolomů. O rozbité silnici nemluvě. Vyrazit čistým autem a dojet v autě špinavém, jako byste projeli polem, není nic neobvyklého. Bez nutnosti pravidelně uklízet Kolonii, protože je zaprášená a zablácená, se také snadno obejdeme. My ze Sdružení pro Jablonné jsme připraveni navázat na jednání, které bylo zástupci města iniciováno, v jednání pokračovat a požadovat nastavení a dodržování jasných pravidel, aby soužití města a lomů bylo prosto nepříjemností.

V zapojování principů udržitelnosti v péči o městský majetek má naše město rezervy. Zateplení budov, výměna otopných systémů, využívání obnovitelných zdrojů energie je téma, na němž ve vztahu k městskému majetku zapracujeme. Existence dotačních titulů nám v tom může významně pomoci.